Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü’nden istenen belgeler

1- Kişinin kimlik fotokopisi ,
2- 1 adet fotoğraf,
3- Vergi levhasının fotokopisi veya tutanak (mesleği belirtilmiş),
4- Kişinin kendisi veya vekili (vekilin kimlik fotokopisi).
5- Ustalık belgesi.

İlgili  Meslek  Odasından  İstenen  Belgeler

1- Vergi  dairesine   kayıt  belgesi
2- Fotoğraf ( 2 adet )
3- Nüfus  cüzdanı  fotokopisi
4 -Sicile kayıt belgesi (Sicil Tasdiknamesi)
5- Kişinin kendisi veya vekili (vekilin kimlik fotokopisi).
6- Ustalık belgesi

Menü