DERNEK MAKBUZU BASIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Karar Defteri ilk sayfasının fotokopisi
Dernek Makbuzunun matbaa tarafından basılmasına istinaden dernek karar defteri sayfası
fotokopisi
Teslimat sırasında kaşe
DERNEK MAKBUZU BASIM KARARI NASIL ALINIR?
Matbaa’da basılmak üzere Seri A numara x’den (000001) y’ye(000500), x(10) cilt xxxxxxxxx(
Dernek Makbuzu, Dernek Gelirleri Alındı Belgesi vb.) basılmasına, belgelerin basımı ve teslim
alınması ile ilgili xxxxxxxxxxx( Ad- Soyad)’ın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
şeklinde karar alınarak, dernek başkanı, başkan yardımcısı, dernek sekreteri vb. imzalaması
gerekmektedir.
Bu belgelerin bildirim işlemleri tarafımızdan düzenlenmekte olup, herhangi bir işlem
yapmanıza gerek kalmadan kullanabilirsiniz.

Menü