T.C.
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
ile Anlaşması Matbaa İşletmecisi olarak çalışan matbaaları görmek için tıklayınız.
ANLAŞMALI MATBAA OLMAK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
Dilekçe
Nüfus Cüzdan Sureti
İkametgah Belgesi
Sabıka Kaydı
Vergi Dairesinden Yazı (Gerçek Usulde Mükelleftir)
Vergi Levhası Fotokopisi
Makina ve Bilgisayar faturaları Fotokopisi
Yeterlik Belgesi (Matbaacılar Odasından)
ANLAŞMA YENİLENMESİNDE GEREKLİ BELGELER
Dilekçe
İşletme Hesabı Özeti (Vergi Dairesi veya Noter Onaylı)
Savcılıktan Sabıka Kaydı
Oda Kayıt Belgesi
İşletme Defteri / Yevmiye Envanter Defterleri (200.. Yılına Ait)
Anlaşmalı Matbaa Takip Defteri (200… – 200… Yılına Ait )
İmza Sirküleri (Şirketler İçin)
Levha ve Kaşe
Teminat Mektubu (Kesin ve Süresiz)

Menü