İZMİR MATBAACILAR ESNAF ve SANATKARLAR ODASI (1965)

Mesleki kuruluşumuz, 26.08.1965 tarihinde;

1-       Şakir Turhan TURGUL
2-       Zekai ARSOY
3-       Merih Ziya BAŞARAN
4-       Mustafa UÇAROĞLU
5-       Seyfettin NİLİSOY’ dan oluşan

5 kurucu meslektaşımızın girişimi ile, 507 yasaya göre hazırlanan Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Dernekleri Statüsü’nün ilgili haneleri doldurulup taraflarınca imza altına alındıktan sonra Statü’yü Ticaret Bakanlığı’na tevdi etmişlerdir.
Statü, Ticaret Bakanlığı’nın 06.09.1965 tarih  ve  4-14839 sayılı onayı ile dernek, tüzel kişiliğini kazanmış ve yasal müddeti içinde de genel kurulu toplayarak ilk oluşan yönetim kurulunda    matbaacı meslektaşlarından Enver ULUÇAY’ ı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirmişlerdir.

Derneğimiz, diğer siyasi amaçla kurulu derneklerin anarşik davranışlarından duyduğu rahatsızlığı ilgili makamlara ileterek kamu niteliğindeki derneklerin meslek odalarına dönüşmesine önderlik etmiş, netice olarak 507 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 3741 sayılı yasayla dernek deyimi ‘‘oda’’ olarak değiştirilmiştir.

Mesleki kuruluşumuzun tüzel kişiliğini kazanmasından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlarımız sırasıyla;
Enver ULUÇAY
Şakir Turhan TURGUL
Merih Ziya BAŞARAN
Mehmet Ali ERGEN
Bülent ÖZKANER
Ahmet TANIK
H. Ceyhun GEÇTAN
30.11.2005 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında yeniden Oda Başkanlığı’na seçilen Ahmet TANIK 05.09.2006 tarihinde sağlık nedeniyle görevini bırakmasından sonra Yönetim Kurulu 07.09.2007 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Ana sözleşmemizin 14. maddesi gereği kendi aralarından H.Ceyhun GEÇTAN
Başkan olarak seçilmiştir.

Menü