Emekli olmaya hak kazanan ancak prim borçları sebebiyle emekli olamayanlar için; Denizbank özel bir kredi kampanyası başlatmıştır. 

Bu kampanyadan yararlanmak isteyen üyelerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan emekli olmaya hak kazandıklarına dair belge almaları ve bu belge ile Denizbank şubelerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Denizbank bu kampanya ile emekli olmaya hak kazanan kişilerin prim borçları kadar kredi verecektir.

Son başvuru tarihi 30 Kasım 2014'dür.

2015 Yılında kullanılacak Anlaşmalı Matbaa Takip Defterlerinin satışı başlamıştır.
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü'nden gönderilen yazıda
"defterlerin son teslim tarihi 1 Aralık 2014 " denmektedir.
1 Aralık'tan sonra teslim edilecek defterler kabul edilmeyecektir.

TESK'in yoğun ve ısrarlı talebi sonucunda Haziran ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye

başlanan vergi, sosyal güvenlik primi ve aidat borçlarının yeniden yapılandırıldığı, İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanuna ilişkin değişiklikleri içeren ve 10/09/2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen

6552 sayılı (Torba) Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe girmiştir.

 

 

  YILLIK AİDAT BORÇLARI

1 – Esnaf ve sanatkârlarımızın 11 Eylül 2014 tarihinden önceki; yıllık aidat borçları yeniden yapılandırma

kapsamına alınmıştır. 

2 – Yıllık aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak getirilen hükümlerden yararlanmak isteyen

üyeler  Kasım 2014 ayı sonuna kadar ilgili odaya bir dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.   

3 - Borç asıllarına, halen uygulanmakta olan 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunda öngörülen

faiz oranı yerine, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranları uygulanacak ve buna göre hesaplanan yeni borç toplamı

bulunacaktır.

4 - Üyelerimizin  bu Kanun ile getirilen düzenlemelerden yararlanabilmeleri için dava açmamaları, açılmış davalardan

vazgeçmeleri ve Kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

5 - Ödenmesi gereken toplam borcun; birinci. taksit ödeme süresi içinde (Aralık/2014 ayı sonuna kadar)  peşin

ödenmesi, halinde toplam borçtan %10 oranında indirim yapılacaktır.

6 - Borçların ödenmesi gereken süre ve öngörülen sistem içinde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde;

ilgililer bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacaklardır.  

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document