TESK'in yoğun ve ısrarlı talebi sonucunda Haziran ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye

başlanan vergi, sosyal güvenlik primi ve aidat borçlarının yeniden yapılandırıldığı, İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanuna ilişkin değişiklikleri içeren ve 10/09/2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen

6552 sayılı (Torba) Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe girmiştir.

 

 

  YILLIK AİDAT BORÇLARI

1 – Esnaf ve sanatkârlarımızın 11 Eylül 2014 tarihinden önceki; yıllık aidat borçları yeniden yapılandırma

kapsamına alınmıştır. 

2 – Yıllık aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak getirilen hükümlerden yararlanmak isteyen

üyeler  Kasım 2014 ayı sonuna kadar ilgili odaya bir dilekçe veya yazı ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.   

3 - Borç asıllarına, halen uygulanmakta olan 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunda öngörülen

faiz oranı yerine, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranları uygulanacak ve buna göre hesaplanan yeni borç toplamı

bulunacaktır.

4 - Üyelerimizin  bu Kanun ile getirilen düzenlemelerden yararlanabilmeleri için dava açmamaları, açılmış davalardan

vazgeçmeleri ve Kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

5 - Ödenmesi gereken toplam borcun; birinci. taksit ödeme süresi içinde (Aralık/2014 ayı sonuna kadar)  peşin

ödenmesi, halinde toplam borçtan %10 oranında indirim yapılacaktır.

6 - Borçların ödenmesi gereken süre ve öngörülen sistem içinde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde;

ilgililer bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacaklardır.  

 

alt

Otel Detaylarını Görmek İçin Lütfen Tıklayınız

KREDİ KARTI GEÇERLİDİR

ODA SAYIMIZ SINIRLI OLDUĞUNDAN KAYITLAR MÜRACAAT SIRASINA GÖRE YAPILACAKTIR.

Devamını oku...

MATBAACILAR ODASI üyelerine özel DENIZBANK’tan MASRAFSIZ KREDI FIRSATI!

Başvuru ve bilgi DenizBank Ayakkabıcılar Sitesi Şubesi’nde!

436 33 86 

Tan Karakoç-İzmir Ayakkabıcılar Sitesi Şubesi Müdürü

Aylin Karabulut-İzmir Ayakkabıcılar Sitesi Şubesi-KOBİ Portföy Yöneticisi

Mustafa Erdoğan-İzmir Ayakkabıcılar Sitesi Şubesi-KOBİ Bankacılığı Portföy Yöneticisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığının onayladığı İzmir içindeki OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) firmalarına ulaşabilmek için aşağıda verilen linki tıklayarak çıkan haritada İzmir ilini tıklamanız yeterli olacaktır.

           İzmir ilinde yeralan OSGB Firmalarının tamamını görmek için tıklayınız.

Yukarıdaki linkte yeralan firmalardan bazılarıyla görüşerek teklif aldık. Alınan teklifler ektedir. 

Devamını oku...

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document